sida aynu wada ognahay DDS waa dagaan kusaab inuu uqalmo inaa lamaal galiyo dhamaan meel walboo kamida deegaanka , sababtuna waa dhul ubaahan laba arimood

  1. in loo huro maal galin si loo soo saaro biyaha hoosta kuduugan
  2. in shaqsi kastoo udhashay dhulkan uu beera ugu yaaraan laba 50 mr
  3. waa inaa loo sameeyo suuq dalaga ka soo baxa beeraha sababtu waa hadii lawaayo suuq waa la nacayaa beeraha
  4. waa inuu hadafkeenu noqdaa inaan kamaarano meela kali waxka sugid
    1. tala saarashadu allah waa cudu deena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

%d bloggers like this: